MoistPal

By DataPolarna AB

MoistPal MoistPal MoistPal

MoistPal-appen används tillsammans med MoistPal fuktkvotsmätare för provtagning av fuktkvoter i sågade trävaror.

Mätdata överförs och lagras automatiskt så att användare direkt efter mätningen kan skriva ut rapporter m.m.

Data från MoistPal kan hämtas och integreras med sågens övriga system t.ex. SawInfo, torksystem affärssystem m.fl.

Comments